Nghiên cứu mới phát hiện tính cách người sáng lập có liên quan đến thành bại của công ty khởi nghiệp

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí "Scientific Reports" khẳng định chìa khóa thành công nằm ở sáu kiểu người sáng lập. Sáu kiểu tính cách then chốt Hãy hỏi các…

Continue ReadingNghiên cứu mới phát hiện tính cách người sáng lập có liên quan đến thành bại của công ty khởi nghiệp

ChatGPT – Thành viên Plus có thể tải lên và phân tích tệp trong phiên bản beta mới nhất

  • Post author:
  • Post category:AI
  • Post comments:0 Comments

Thành viên ChatGPT Plus cũng có thể sử dụng các chế độ như Duyệt bằng Bing mà không cần chuyển đổi thủ công, để chatbot quyết định thời điểm sử…

Continue ReadingChatGPT – Thành viên Plus có thể tải lên và phân tích tệp trong phiên bản beta mới nhất