AN TOÀN – HIỆU QUẢ – TIN CẬY – TẠO GIÁ TRỊ THẬT” là một phần thiết yếu để tạo nên BỘ GEN, là TINH THẦN của ATS, là sức mạnh để toàn bộ ban Lãnh Đạo và Cán Bộ Nhân Viên không ngừng nổ lực, sáng tạo, tiếp thu và học hỏi để mang đến những lợi ích, đồng hành phát triển cùng khách hàng và xã hội.

1. AN TOÀN
Đề cao sự chuẩn mực trong hoạt động quản trị và thực thi, chúng tôi luôn đặt an toàn lên làm giá trị hàng đầu. Chính xác, tuân thủ quy trình, nghiêm ngặt trong mọi giai đoạn, là tiền đề để tối thiểu hóa mọi rủi ro trong quá trình sản xuất.

3. TIN CẬY
Giữ đúng cam kết, quyết liệt với những mục tiêu đã đề ra, làm việc chuyên nghiệp, giao tiếp thẳng thắn… giúp tạo dựng sự tin tưởng giữa các bên liên quan, và hình thành sự gắn kết trong mối quan hệ. Đó chính là tiền đề cho quá trình hợp tác tích cực về sau của ATS và khách hàng.

2. HIỆU QUẢ
Tất cả những hoạt động, đề xuất mà ATS đưa ra đều phải đáp ứng tiêu chí hiệu quả, tức là phải luôn làm đúng việc, nhắm đến mục tiêu tạo ra kết quả mong muốn hoặc tối ưu khả năng sản xuất để cho ra sản lượng mong muốn…

4. TẠO GIÁ TRỊ THẬT
ATS luôn hướng đến những giá trị thật tạo ra trong quá trình làm việc, đồng hành cùng khách hàng. Không phô trương, hứa hẹn vượt lên so với năng lực và thành quả có thể tạo ra trong tương lai, chúng tôi cam kết cùng bạn xây dựng nền móng bền vững thông qua quá trình không ngừng những kiến tạo giá trị tương xứng với mức độ đầu tư