Nghiên cứu mới phát hiện tính cách người sáng lập có liên quan đến thành bại của công ty khởi nghiệp

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí "Scientific Reports" khẳng định chìa khóa thành công nằm ở sáu kiểu người sáng lập. Sáu kiểu tính cách then chốt Hãy hỏi các…

Continue ReadingNghiên cứu mới phát hiện tính cách người sáng lập có liên quan đến thành bại của công ty khởi nghiệp