Microservices là gì? Từ A – Z về Microservices và Microservices Architecture

Các kỳ lân công nghệ hàng đầu thế giới điển hình như Netflix hay Twitter đều đang áp dụng phương pháp Microservices để phát triển các ứng dụng của mình.…

Continue ReadingMicroservices là gì? Từ A – Z về Microservices và Microservices Architecture