Kỷ nguyên mới của năng lượng

Tác giả BaroTo – Tinhte.vn

Trong hai thập kỷ qua, đã có sự thay đổi liên tục trong cách chúng ta sản xuất và tiêu thụ năng lượng, phần lớn là do nhận thức về khí hậu ngày càng tăng của cả chính phủ và người tiêu dùng. Các chính sách của chính phủ, chi phí sản xuất giảm và ý thức về khí hậu đều góp phần thúc đẩy việc áp dụng công nghệ năng lượng xanh theo cấp số nhân. Cách đây một thập kỷ chỉ có một số quốc gia tích cực khuyến khích áp dụng xe điện, nhưng ngày nay, hàng triệu người tiêu dùng có thể được ưu đãi thuế mua xe điện khi các chính phủ cam kết loại bỏ dần động cơ đốt trong. Bên cạnh đó, các mặt hạn chế của xe điện dần được cải thiện như tầm hoạt động tăng, trạm sạc ngày càng nhiều,… khiến nhiều người an tâm và quyết định sử dụng xe điện. Xe điện bước tiên phong của ngành năng lượng xanh để giảm phát thải khí nhà kính trong tương lai.

nang-luong-xanh-1.png

Leave a Reply