ATS tiếp tục theo đuổi với mục tiêu lớn dài hạn là trở thành một đối tác chiến lược toàn diện, một biểu tượng trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật, chuyển đổi số và sẽ luôn thúc đẩy việc sáng tạo và tối ưu hóa để xây dựng nền tảng cho sự thành công của khách hàng trong thế giới số hóa ngày càng phức tạp

Để đạt được mục tiêu trên ATS đã xây dựng các chương trình hành động cân bằng/toàn diện về Kinh Doanh, Công Nghệ, Con Người xoay quanh Ba yếu tố cốt lỗi Digital Transformation (Chuyển đổi số), Customization (Tùy chỉnh), và Renovation (Cải tiến)

 1. Chuyển đổi số (Digital Transformation):
  • Chúng tôi cam kết luôn vận dụng các giải pháp chuyển đổi số công nghệ trong việc đưa ra phương pháp tối ưu đến khách hàng.
  • Chúng tôi xem xét khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet of Things (IoT), và blockchain để giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, cải thiện trải nghiệm khách hàng và tạo ra giá trị thực sự.
 2. Tùy chỉnh (Customization):
  • Chúng tôi hiểu rằng mỗi doanh nghiệp là độc đáo, và một giải pháp không phải lúc nào cũng phù hợp cho tất cả.
  • Chúng tôi sẽ tư vấn và tạo ra các giải pháp tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng khách hàng, đảm bảo rằng họ sẽ có sự hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển và tối ưu hóa doanh nghiệp của họ.
 3. Cải tiến (Renovation):
  • Chúng tôi cam kết liên tục cải tiến và phát triển các giải pháp và dịch vụ của mình để đáp ứng các thách thức thay đổi trong môi trường kinh doanh.
  • Chúng tôi sẽ tận dụng kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực của mình và sử dụng phân tích dữ liệu để đảm bảo rằng các giải pháp của chúng tôi luôn ở trạng thái tối ưu và thích nghi với thời đại mới.

ATS thực hiện tầm nhìn này như một hướng dẫn, mục tiêu thúc đẩy sự phát triển bền vững của công ty và đồng hành cùng khách hàng trong cuộc hành trình chuyển đổi số và tối ưu hóa doanh nghiệp của họ.