VUCA là gì? Tại sao VUCA lại quan trọng trong cả cuộc sống và kinh doanh?

Thuật ngữ VUCA đã trở nên rất phổ biến trong kinh doanh và nó có lẽ chưa bao giờ phù hợp như lúc này. Trong bài viết này, cùng Admarket làm rõ VUCA có nghĩa là gì và tại sao VUCA lại quan trọng trong cả cuộc sống và kinh doanh. 

1. VUCA là gì?

VUCA là viết tắt của Volatility – Uncertainty – Complexity – Ambiguity có nghĩa tương ứng là sự biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ, được sử dụng để mô tả các tình huống khó hiểu và khó dự đoán kết quả.

VUCA là Volatility - Uncertainty - Complexity - Ambiguity

VUCA có thể giúp cung cấp một số cấu trúc và sự rõ ràng xung quanh các vấn đề mà một tổ chức có thể phải đối mặt. VUCA là khái niệm chủ yếu được dùng trong phạm vi kinh doanh dùng để mô tả một thế giới hay một bối cảnh kinh doanh luôn luôn biến động, nơi các doanh nghiệp và thương hiệu cần thích ứng nhanh hơn.

2. VUCA có ý nghĩa gì?

VUCA có ý nghĩa gì

Bốn thành phần của VUCA có thể được tóm tắt như sau: 

Volatility – Biến động

Sự biến động là về tốc độ thay đổi ngày càng tăng, cho dù đó là trên thị trường, ngành công nghiệp hay trên thế giới nói chung. Rõ ràng là mọi thứ thay đổi liên tục và ngay cả cách mọi thứ thay đổi cũng đang thay đổi. Trong thời gian gần đây, sự biến động này đã được tăng cường bởi cả tiến bộ công nghệ và toàn cầu hóa. Người ta cũng lưu ý rằng thế giới càng biến động, mọi thứ càng thay đổi và điều gì là đúng hôm nay, có thể không đúng vào ngày mai.

Uncertainty – Bất ổn

Sự không chắc chắn là mức độ mà chúng ta có thể dự đoán tương lai một cách hợp lý. Chúng ta không thể dựa vào năng lực của mình để xác định những gì sẽ xảy ra trong môi trường kinh doanh và những điều càng không chắc chắn, chúng càng khó dự đoán. Việc dự báo điều gì sắp xảy ra ngày càng trở nên khó khăn hơn và khả năng xảy ra bất ngờ đã tăng lên.

Complexity – Phức tạp

Sự phức tạp là về nhiều phần khác nhau và liên kết với nhau của các vấn đề mà chúng ta phải đối mặt. Càng có nhiều yếu tố của một vấn đề hoặc môi trường, việc phân tích và đi đến một giải pháp hợp lý càng trở nên khó khăn hơn. Ở những nơi phức tạp, một hành động có thể gây ra những hậu quả không thể lường trước được.

Ambiguity – Mơ hồ

Sự mơ hồ là việc bạn không có đủ sự rõ ràng về một vấn đề để đưa ra quyết định sáng suốt về vấn đề đó. Thông tin có thể không đầy đủ, mâu thuẫn hoặc quá không chính xác để đưa ra kết luận chắc chắn. Khi có sự mơ hồ, bạn đang đối mặt với điều chưa biết với sự thiếu rõ ràng, không có câu trả lời đơn giản và nhiều lớp cho các vấn đề và tình hình hiện tại.

3. VUCA hữu ích như thế nào trong môi trường kinh doanh?

Phát triển sự hiểu biết tốt về VUCA có thể giúp các nhà lãnh đạo hiện đại đánh giá tốt hơn bối cảnh đang thay đổi nhanh chóng trong thế giới kinh doanh hiện tại và những thách thức mà các nhà lãnh đạo phải đối mặt. Điều quan trọng là các nhà lãnh đạo ngày nay phải hiểu những kỳ vọng đặt vào họ và đảm bảo họ có khả năng và tư duy để thích ứng với những thách thức này để quản lý sự biến động của thị trường và rủi ro.

VUCA hữu ích như thế nào trong môi trường kinh doanh

Ngoài việc giúp các nhà lãnh đạo chuẩn bị, VUCA có thể hoạt động như một danh sách kiểm tra các yếu tố chính mà một tổ chức nên xem xét khi ra quyết định. Nó cung cấp rõ ràng về các vấn đề phải đối mặt, giúp tập trung vào những điều cần biết và chưa biết trong bối cảnh thách thức kinh doanh phải đối mặt cả bên trong và bên ngoài.

4. Tại sao VUCA lại quan trọng?

VUCA cung cấp một mô hình giúp mọi người hiểu được thực tế về những thách thức mà các doanh nghiệp và tổ chức phải đối mặt khi họ có ít khả năng kiểm soát. Nó giúp họ hiểu rằng thế giới VUCA là một yếu tố chung trong cả cuộc sống và kinh doanh, vì vậy việc học cách định hướng chúng là rất quan trọng để đạt được thành công lâu dài.

Tại sao VUCA lại quan trọng

VUCA sẽ luôn tác động đến quá trình ra quyết định cho các tổ chức và những người bên trong họ. Nó sẽ ảnh hưởng đến cách họ lập kế hoạch, quản lý rủi ro, thích ứng với sự thay đổi và giải quyết vấn đề. Chúng ta không nhất thiết phải dựa vào các phương pháp dự báo và lập kế hoạch cũ. Do đó cần phải điều chỉnh các phương pháp của mình và tiếp cận những vấn đề này theo những cách mới và sáng tạo. Nó giúp chúng tôi đưa ra các kế hoạch có khả năng thích ứng với những thay đổi liên tục và linh hoạt khi cần thiết. 

Cuối cùng, VUCA giúp bạn nhận ra rằng không thể dựa vào những cách làm việc cũ. Để thành công trong thế giới VUCA có nghĩa là phải nhanh nhẹn và có khả năng thích ứng với những làn sóng thay đổi. Cuộc hành trình của chúng ta không phải lúc nào cũng tuyến tính và đã trở thành một nhu cầu thực sự để sống trong thời điểm này và thay đổi khi cần thiết.

Leave a Reply