Microservices là gì? Từ A – Z về Microservices và Microservices Architecture

Các kỳ lân công nghệ hàng đầu thế giới điển hình như Netflix hay Twitter đều đang áp dụng phương pháp Microservices để phát triển các ứng dụng của mình.…

Continue ReadingMicroservices là gì? Từ A – Z về Microservices và Microservices Architecture

Làm thế nào để đạt được những lợi ích của chuyển đổi số một cách hiệu quả?

Với những tin đồn về suy thoái kinh tế năm 2023, khả năng mang lại giá trị kinh doanh hiệu quả và khả năng dự đoán trở nên quan trọng…

Continue ReadingLàm thế nào để đạt được những lợi ích của chuyển đổi số một cách hiệu quả?