Xử lý dữ liệu với bảng tính Excel – Khóa học Xử lý dữ liệu với bảng tính Excel_khóa học phù hợp với người mới bắt đầu làm việc trên môi trường Excel, cung cấp cho học viên (HV) những kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để có thể thiết lập bảng tính chuyên nghiệp. Kết thúc khóa học viên có đủ kiến thức, kỹ năng để thu thập, tổng hợp và thống kê dữ liệu.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

• Học viên muốn nắm vững kiến thức xử lý dữ liệu trên Excel để ứng dụng trong học tập và làm việc

• Nhân viên tại các công ty cần học thêm kiến thức chuyên môn để hoàn thành tốt công việc

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi hoàn thành khóa học, HV sẽ có các kỹ năng

 1. Lập và trình bày bảng tính trên Excel một cách chuyên nghiệp.
 2. Thiết lập công thức tính toán trong Excel một cách nhanh chóng và chính xác
 3. Lập các thống kê số liệu trên Excel nhanh chóng và hiệu quả
 4. Nắm vững các kỹ thuật xử lý nâng cao trên Excel
 5. Áp dụng kiến thức vào công việc thực tế

THỜI LƯỢNG – HỌC PHÍ

 1. Thời gian học: tuần
 2. Tổng số tiết: tiết; học trực tiếp trên máy hoặc online
 3. Học phí: VND/khóa

NỘI DUNG

Tổng quan về Microsoft Excel

Định dạng dữ liệu trong Excel

 1. Định dạng dữ liệu trên bảng tính
 2. Định dạng trang in

Hàm trong bảng tính Excel

 1. Khái niệm về hàm
 2. Khái niệm về tham chiếu
 3. Các nhóm hàm: số, chuỗi, ngày giờ, logic, dò tìm
 4. Các lỗi thường gặp và cách xử lý

Cơ sở dữ liệu trong Excel

 1. Các khái niệm về cơ sở dữ liệu
 2. Các dạng vùng tiêu chuẩn
 3. Các hàm thống kê và Lọc dữ liệu

Các thủ thuật nâng cao trong Excel

 1. Khai báo các thông số cần thiết trong Option
 2. Bảo vệ dữ liệu
 3. Khống chế dữ liệu nhập trong ô (Data Validation)
 4. Đặt tên & quản lý tên vùng
 5. Tạo và sử dụng danh sách động
 6. Định dạng bảng tính theo điều kiện

Sử dụng các lệnh thống kê

 1. Thống kê với hàm Subtotal và lệnh Subtotal
 2. Thống kê với lệnh Consolidate
 3. Thống kê với lệnh DataTable

Công thức mảng

 1. Giới thiệu
 2. Các phép toán luận lý và cách lập công thức mảng